Kierowanie po alkoholu rodzi nie tylko nieprzyjemne skutki karne, ale może być także bardzo kosztowne w przypadku spowodowania szkody na mieniu albo na osobie. Jednocześnie w sytuacji zaistnienia szkody, ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wszystkich wypłaconych kwot z polisy OC od sprawcy zdarzenia, czyli najczęściej od ubezpieczonego.

Kiedy trzeba zwrócić pieniądze ubezpieczycielowi?

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń, ale także w określonych przypadkach UFG, może dochodzić od zwrotu wypłaconych z tytułu zawartej polisy OC kwot odszkodowania w sytuacji, w której kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Powyższe oznacza, że ubezpieczycielowi będzie przysługiwał tzw. regres ubezpieczeniowy od kierującego pojazdem zarówno za popełnienie wykroczenia jak i przestępstwa przy kierowaniu pojazdem po alkoholu.

Co oznacza spowodowanie szkody kierując pojazdem pod wpływem alkoholu?

Powodując szkodę po spożyciu alkoholu, kierowca powinien liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych kosztów. W sytuacji uszkodzenia tylko swojego pojazdu, trzeba się przygotować na konieczność naprawy pojazdu na własną rękę. Nawet jeżeli ma się wykupione ubezpieczenie AC, to nie obejmuje ono uszkodzeń spowodowanych podczas kierowania po alkoholu. Jednakże bardziej bolesna dla kierującego będzie konieczność zwrócenia ubezpieczycielowi kwot wypłaconych z polisy OC. Oznacza to, że po wypłacie odszkodowania, ubezpieczyciel wezwie kierowcę do ich zwrotu. W przypadku szkód rzeczowych będzie to najczęściej koszt naprawy uszkodzonego mienia na skutek uderzenia. Koszty będą zdecydowanie wyższe w sytuacji spowodowania obrażeń lub śmierci człowieka i mogą sięgać kilku milionów złotych. Zauważyć trzeba, że ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu odszkodowania na drodze sądowej, a następnie egzekucji komorniczej. W sytuacji śmierci kierującego, kwota wchodzi do spadku i będzie trzeba ją spłacić z majątku spadkowego.

Co musi zrobić ubezpieczyciel by dochodzić zwrotu wypłaconych kwot od kierowcy po alkoholu?

Po wypłaceniu odszkodowania ubezpieczyciel ma tylko jeden wymóg by móc dochodzić zwrotu od kierowcy prowadzącego pojazd po alkoholu – musi udowodnić kierowanie po alkoholu. Dla ubezpieczyciela jest to bardzo proste, gdyż jest to często potwierdzone wyrokiem Sądu karnego. W sytuacji warunkowego umorzenia postępowania, wystarczający jest protokół badania kierowcy alkomatem przez Policję.

Jak się bronić?

Obrona przed samym roszczeniem jest możliwa, ale czasem bywa utrudniona. W sytuacji chęci obrony przed regresem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże dobrać odpowiednią taktykę procesową. W przeciwnym razie zasadne jest podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem celem rozłożenia płatności na raty i ustalenia jak najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia. Jest to z całą pewnością lepsza opcja niż egzekucja komornicza.

W sytuacji chęci skorzystania z pomocy przy negocjacjach lub w postępowaniu, zapraszam do kontaktu.

Bartosz Kubiak

radca prawny

www.ssk-legal.pl

One thought on “Kierowanie po alkoholu, a ubezpieczenie OC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *