Jazda pod wpływem alkoholu przybiera dwie formy w zależności od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zależy, czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem, a odpowiedzialność za kierowanie po alkoholu, tj. za oba czyny może być różna.


Przestępstwo czy wykroczenie?

Rozróżnienie czy popełnione zostało przestępstwo czy wykroczenie zależy od ilości alkoholu we krwi. Do przestępstwa dochodzi, gdy kieruje się pojazdem w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwość została określona w art. 115 § 16 kodeksu karnego (k.k.). Zgodnie z tym przepisem, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan wskazujący na spożycie alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5‰ lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. W takiej sytuacji dochodzi do popełnienia wykroczenia.


Jakie sankcje za kierowanie po alkoholu?

W zależności od tego czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem, prawo przewiduje różne sankcję.

Jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwa z art. 178a k.k. i w wersji podstawowej zagrożenie karne za ten czyn to grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodatkowo należy liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów od roku do lat piętnastu. Ponadto, Sąd orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie niższej niż 5 000 złotych. W przypadkach innych niż podstawowy zagrożenie karne jest większe, jak i zakaz prowadzenie pojazdów może zostać orzeczony nawet dożywotnio, a świadczenie pieniężne może wynieść nie mniej niż 10 000 złotych.

Przy wykroczeniu zagrożenie jest znacznie niższe, gdyż sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 50 złotych albo karze aresztu. Areszt może być orzeczony na okres od 5 do 30 dni, natomiast kara grzywny może wynieść maksymalnie 5 000 złotych. Ponadto, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.


Kierowanie po alkoholu

Jak widać, zagrożenie karne jest znacznie bardziej dotkliwe w przypadku popełnienia przestępstwa aniżeli wykroczenia. Dodatkowo, przy skazaniu za przestępstwo, dane sprawy pojawiają się Kartotece Karnej, a zatem osoba skazana nie jest już uznawana za niekaraną. W sytuacji wykroczenia, dane o skazaniu pojawiają się jedynie w sytuacji orzeczenia kary aresztu.

Jak można próbować uniknąć skazania?

Istnienie możliwość uniknięcia kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zarówno w przypadku przestępstwa jak i wykroczenia. Szczegóły zostaną przedstawione w oddzielnym artykule.

Niezależne od okoliczności i rodzaju popełnionego czynu, zawsze warto skorzystać z pomocy obrońcy celem minimalizacji konsekwencji popełnionego czynu i najbardziej korzystnego wyjścia z zaistniałego zdarzenia.

Bartosz Kubiak

Radca Prawny, SSK Radcowie Prawni

One thought on “Kierowanie po alkoholu – co grozi kierowcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *